E mërkurë, Mars 20, 2019

Është caktuar lokacioni i Agjencisë së Gjuhës Shqipe, edhe pesë hapa...

Procesi i funksionalizimit të Agjencisë për zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve (Agjencisë së Gjuhës Shqipe) ka kaluar katër hapa, nga gjithsej nëntë. Deri në funksionalizimin...