E martë, 26 Shtator, 2023

FËMIJËT E STAFIT TË KEDS FILLOJNË KURSIN NË ELEKTRIKË DHE ROBOTIKË