E mërkurë, 27 Shtator, 2023

FSK pajiset me automjete ushtarake të prodhuara në SHBA