E martë, 26 Shtator, 2023

Kuvendi jofunksional e me legjislaturë të dobët