E martë, 26 Shtator, 2023

MPB nuk mund t’i konfiskojë qytetarëve veturat e paregjistruara