E martë, 26 Shtator, 2023

Poezia që evokon traditën dhe e shpalosë realitetin

Laureta Rexha, “Më përcjellë nga larg lutje besimtarësh”, Logos A, Shkup, 2022