E hënë, 26 Shkurt, 2024

PUNËTORËT E POSTËS NGA E HËNA NË GREVË TË PËRGJITHSHME

Sindikata e Punëtorëve të Postës së Kosovës ka njoftuar se nga e hëna, të gjithë punëtorët do të hyjnë në grevë të përgjithshme, e cila sipas tyre, nuk do të ndalet deri në realizimin e kërkesave të tyre.

Sipas njoftimit të sindikatës, gjatë kësaj kohe në sportelet e Postës së Kosovës nuk do të ofrohet asnjë shërbim.

Lexoni edhe..

“Greva nuk do të ndalet deri realizimin e paagave për të gjithë punonjësit e Postës së Kosovës, garantim me shkrim nga menaxhmenti, bordi dhe Qeveria e Kosovës që ekzekutimi i pagave në muajt e ardhshëm do të bëhet brenda afatit ligjor.  Qeveria e Kosovës të kryej urgjentisht obligimin ligjor ndaj Postës – rimbursimin e humbjeve në Shërbimin Universal Postar. Qeveria t’i mundësoj Postës të marrë shërbimet që i ka secili operator postar në rajon dhe më gjerë (pensionet dhe skemat e ndryshme sociale, shpërndarja e faturave për shërbime publike si dhe themelimi i Post-Bankës).

Grevë do të pasohet edhe me veprime të tjera sindikale deri në realizimin e plotë të kërkesave të punëtorëve të PK Sh.A, për të cilat do të ketë njoftime me kohë.

Të ngjajshme