E premte, 21 Qershor, 2024

Etiketë: Hasam al Banna

Ftesë Parimi

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për Profetin Muhamed (a.s) dhe të gjithë ata ...