E martë, 26 Shtator, 2023

Truri i njeriut mund t’i zë 4.7 miliardë libra – dhjetëfish më shumë sesa që ishte supozuar